PROTECŢIA DATELOR.

dam Image

PROTECŢIA DATELOR.

La utilizarea serviciilor noastre este posibil să vi se solicite date personale. Furnizarea acestora este voluntară. Datele dumneavoastră personale sunt utilizate în strictă conformitate cu legislaţia in vigoare privitoare la protecţia datelor. Datele personale funizate pe Procesarea şi utilizarea datelor dumneavoastră pentru scopuri de consultare, publicitate şi cercetare de piaţă se face doar atunci când sunteţi în mod explicit de acord. Dacă atunci când vă daţi permisiunea pentru scopurile menţionate mai sus, sunteţi de acord ca datele dumneavoastră să fie utilizate şi de către alte organizaţii Autotransilvania sau de către terţe părţi nominalizate, datele dumneavoastră pot fi transferate şi către aceste părţi. Dacă nu este cazul, datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte părţi.

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Autotransilvania are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate/vanzari/statistica/monitorizarea accesului persoanelor in spatiile publice/private.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare desfasurarii activitatii interne. Refuzul dvs. determină imposibilitatea efectuarii de catre Autotransilvania a evidentelor interne necesare respectarii cerintelor pietei.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajatilor operatorului, societati bancare, birouri de credit, dupa caz.

Prin înscriere la newsletter datele dumnevoastră sunt automat inregistrate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura noastra. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate în pot fi transferate în baza noastra de date, în scopul aratat.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

COOKIES.

Un cookie este un mic fişier text care este copiat de către site pe hard disk-ul dumneavoastră. Cookies nu provoacă nici o daună computerului dumneavoastră şi nici nu conţin virusi. Cookies de pe site-ul nostru nu strâng date personale despre dumneavoastră. Puteţi dezactiva oricând utilizarea acestora prin intermediul setărilor din browser-ul dumneavoastră. Ca regulă, cookies sunt utilizaţi pe site-ul nostru pe durata sesiunii dumneavoastră pentru evaluarea anonimă, statistică şi pentru îmbunatăţirea relaţiei cu userul. Ocazional, cookies pot servi unui scop suplimentar în anumite secţiuni ale site-ului. Veţi fi informat despre acest lucru dacă accesaţi una dintre aceste secţiuni.

DREPTURI DE AUTOR.

© Copyright Autotransilvania. Toate drepturile sunt rezervate. Textul, imaginile, grafica, fişierele de sunet, de animaţie, video şi aranjarea acestora pe site-ul MINI Autotransilvania sunt subiect pentru drepturi de autor şi alt fel de protecţie a proprietăţii intelectuale. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru utilizare comercială sau distribuţie, şi nici nu pot fi modificate sau postate pe alte site-uri. Anumite site-uri MINI pot conţine imagini ale căror drepturi de autor aparţin unor terţe părţi.

GARANŢII, RESPONSABILITĂŢI.

Informaţiile de pe acest site sunt oferite ca atare şi fără nici un fel de garanţie, expresă sau implicită, inclusiv (dar fără limitare la) orice garanţii mercantile implicite, potrivire pentru orice scop, sau neîncălcarea drepturilor unor terţe părţi. În timp ce informaţiile oferite sunt considerate corecte, pot include erori. Autotransilvania nu va fi responsabilă în nici un fel faţă de nici o persoană pentru daune speciale sau indirecte în legatură cu acest material, decât dacă acestea sunt cauzate de neglijenţa sau inducere în eroare în mod intenţionat. MINI România nu este răspunzatoare pentru conţinutul site-urilor ce sunt administrate de terţe părţi şi, în consecinţa, neagă orice răspundere pentru orice link care face legătură între acest site şi un altul.

MARCA COMERCIALĂ.

Cu excepţia cazului în care este indicat în mod diferit, toate mărcile comeciale de pe acest site se supun drepturilor de marcă ale Autotransilvania Group, inclusiv pentru mărci, nume de modele, logouri şi embleme.

 

LICENŢE.

Grupul MINI a încercat să creeze un site inovator şi de informare. Oricum, trebuie de asemenea să înţelegeţi că Autotransilvania Group trebuie să-şi protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv patentele, mărcile comerciale şi drepturile de autor. În consecinţă, vă rugăm să luaţi în considerare că nu a fost acordată de către acest site nici un fel de licenţă pentru utilizarea proprietăţii intelectuale a companiilor din Grupul MINI sau pentru utilizarea proprietăţii intelectuale a unor terţe părţi.

AVERTISMENT FRAUDĂ E-MAIL.

MINI nu vă va solicita niciodată să transmiteţi sau să confirmaţi informaţii personale prin e-mail, inclusiv, fără însă a se limita la, numele, adresa, parolele sau datele dumneavoastră financiare. Dacă primiţi un e-mail de la o persoană care pretinde că reprezintă MINI sau un departament MINI, ca de ex. Departamentul de siguranţă sau Departamentul Loterie, prin care vi se solicită astfel de informaţii, NU RĂSPUNDEŢI LA ACEST E-MAIL. Este foarte probabil ca acesta să fie un e-mail fraudulos, al cărui unic scop este acela de a obţine datele dumneavoastră personale. Pentru a vă proteja, vă recomandăm să adăugaţi expeditorul în lista de expeditori blocaţi sau în lista de e-mail tip SPAM.

MESAJE E-MAIL FRAUDULOASE RECENTE.

E-mail din partea „Asistentului Departamentului de siguranţă MINI”.

Poate aţi primit un e-mail care se pretinde a fi expediat de Asistentul Departamentului de Securitate MINI, prin care, din motive de siguranţă, vi se solicită să efectuaţi click în termen de 24 ore pe un link pentru a vă confirma contul, în caz contrar acesta urmând a fi suspendat. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că nu există un Asistent al Departamentului de siguranţă MINI, nici în cadrul MINI şi nici în cadrul societăţilor afiliate.

Acesta este un e-mail fraudulos. NU RĂSPUNDEŢI LA ACEST E-MAIL.

E-MAIL DE LA „DEPARTAMENTUL DE LOTERIE MINI”.

Poate aţi primit un e-mail care se pretinde a fi expediat de către Departamentul de loterie MINI, prin care sunteţi informat că aţi câştigat un premiu. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că nici MINI şi nici societăţile asociate nu au un departament de loterie.

Acesta este un e-mail fraudulos. NU RĂSPUNDEŢI LA ACEST E-MAIL.

ANALIZA TRAFICULUI.

Acest site foloseste Google Analytics, un serviciu asigurat de catre Google care contribuie la analizarea utilizarii acestui site. Pentru acest scop, Google Analytics foloseste “cookies”, mici fişiere text plasate în calculatorul Dvs, pentru a colecta datele de trafic. În

Autotransilvania Group nu va folosi şi nu va permite nici unei alte terţe persoane să folosească acest instrument de analiză statistică pentru a urmări sau colecta orice date de identificare personală ale vizitatorilor acestui site.